Václaváček opět na scéně

V úterý 29. ledna se ve vratimovském Domečku, konkrétně v jeho Centru dětské komunikace, konala další z Mediálních ochutnávek. Aktivně se zapojili žáci 4. a 5. třídy václavovické základní školy, se kterými jsme už v minulosti vytvořili a vydali 2 čísla školního časopisu Václaváček. Jako vždycky byly k dispozici počítače a foťáky – úkol pro několik redakčních týmů nebyl snadný: vytvořit noviny se stránkami seriózního i bulvárního zpravodajství. Zprávičky ze školy i ze světa se podařilo doplnit i anketou a fotokomiksem. A čemu se naši redaktoři časopisu Václaváček přiučili? Týmové spolupráci, zjistili, že když se dva dívají na totéž, jejich pohled se liší, také se dozvěděli, co by měla obsahovat každá zpráva a samozřejmě i jak se liší zpráva z bulvárního a seriózního tisku.

Aktualizováno (Čtvrtek, 07 Únor 2013 13:50)