Hlavní stránka OHLASY HODNOCENÍ LEKCÍ MV - ZŠ VRATIMOV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

HODNOCENÍ LEKCÍ MV - ZŠ VRATIMOV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Hodnocení lekcí mediální výchovy  CDK Vratimov za období září 2010 – leden 2011

V září vstoupily do projektu CDK Vratimov nové děti z naší školy, konkrétně žáci 6. tříd.
Ve tříhodinových lekcích je jedenkrát měsíčně čeká již ustálený program. Lekce otevírají závažná témata, která souvisejí s nebezpečenstvími, která děti mohou řešit na sociálních sítích. Bezprostředně následuje rozhovor lektorů s dětmi na téma ukázky. Lektoři si s dětmi nenásilnou formou sdělují své zkušenosti, názory, ujasňují si pojmy i diskutují o správnosti určitého chování. Obsah těchto rozhovorů dokazuje potřebu mluvit o této problematice s dětmi a stále jim vysvětlovat, co potřebují vědět. Hodnotím tuto část jako velmi přínosnou pro formování vztahu žáků k sociálním sítím. Je třeba dodat, že lektoři DDM mají k žákům velice přátelský vztah a děti s nimi aktivně spolupracují.
Ve 2. části následuje prezentace některého z lektorů, který nám představí zadání lekce. Prezentace bývá doplněna i úkoly pro žáky, které vypracovávají na pracovní listy. Každý z žáků má své portfólium, do kterého si zakládá vypracované listy a může se tedy vracet i k pojmům a úkolům z minulých lekcí. Po této části zpravidla následuje přestávka na svačinu, malý oddech, sdělení si dojmů apod..
Ve 3. části se žáci snaží vytvořit mediální produkt, se kterým se seznámili ve 2. části.
Závěr lekce je vždy malou přehlídkou vytvořených produktů, k jednotlivým pracím se mohou všichni přítomní vyjádřit, mohou chválit, kritizovat, zeptat se na důvod zvoleného způsobu zpracování atd. Žáci jsou tedy vedeni prezentovat svou práci před svými spolužáky, učiteli a lektory CDK, a také se učí vyjádřit svůj názor, případně si ho obhájit.
V měsíci prosinci však prožili ještě něco víc, a to konfrontaci své práce s ostatními školami zapojenými do projektu. Museli si vybrat své zástupce, připravit reprezentativní vystoupení a vystoupit na jevišti Kinosálu Hvězda ve Vratimově. Jednotlivé školy se k těmto úkolům postavily různě. Obě naše třídy se snažily připravit si program. Také si vybrali moderátory.  Zástupci z obou tříd vsadili na humor a připravili si i výtvarné rekvizity. Většina moderátorů i jejich spolužáků byla s jejich výkonem spokojena, měli pocit dobře odvedené práce. Pro všechny to bylo 1. vystoupení, a proto je pochopitelné, že si byli všichni vědomi svých chyb a projevili jasné názory, co budou příště dělat jinak. Celkově bych hodnotila Médiafest velice kladně, jedinou připomínku mám k technické stránce příspěvků. Některé příspěvky byly pouštěny velmi rychle, takže při prezentacích nešlo číst hlavní myšlenky, takže některé zůstaly nepochopeny, některé školy postrádaly části své produkce. Zaměstnanci DDM se ukázali jako výborní hostitelé, měli nachystáno občerstvení i pozornost pro paní učitelky v podobě vánoční hvězdy.
Celkově lze říct, že v tomto monitorovacím období pracovníci CDK rozvinuli zkušenosti z minulého období. Také výměna tříd se pro naši školu ukázala jako šťastná, naši žáci se aktivně zapojují do všech aktivit, plní se zaujetím zadané úkoly, jsou schopni poznatky nabyté na lekcích mediální výchovy využít ve výuce.
    
Ve Vratimově dne 17.2.2011                                                   

Mgr. Pavlína Kožušníková
koordinátor mediální výchovy
ZŠ  Vratimov, Masarykovo náměstí

 
Banner