Hlavní stránka OHLASY HODNOCENÍ PROJEKTU - ZŠ PASKOV

HODNOCENÍ PROJEKTU - ZŠ PASKOV

Hodnocení  projektu  Mediální výchova za 1. pololetí šk. roku 2010/2011

Mediální výchova je součástí  ŠVP naší školy, jednotlivá témata prostupují různými vyučovacími předměty, nejčastěji českým a anglickým jazykem, informatikou, hudební a výtvarnou výchovou.

Žáci 7. a 8. ročníku se na lekcích mediální výchovy naučili lépe komunikovat a to nejen pomocí médií. Rozvíjejí své vyjadřování, více si vzájemně naslouchají a více se snaží o porozumění. Velmi pozitivní je vliv mimoškolního prostředí DDM a kontakt s pedagogy CDK Vratimov.

Lekce byly přínosné nejen obsahem, ale také jako proces. Díky skupinové formě výuky se mezi žáky také zlepšily mezilidské vztahy. Použití audio a video technologií zase poskytlo žákům sebereflexi.  Velký důraz se zde také kladl na varování před zneužitím sociálních sítí a bezpečnému chování při používání moderních komunikačních prostředků. O toto téma projevili zájem taktéž rodiče našich žáků, kteří měli možnost poučit se na přednášce pořádané v DDM Vratimov.

Mgr. Marcela Prokelová
ZŠ Paskov

 
Banner