Hlavní stránka OHLASY MONITOROVACÍ ZPRÁVA - ZŠ VRATIMOV, DATYŇSKÁ

MONITOROVACÍ ZPRÁVA - ZŠ VRATIMOV, DATYŇSKÁ

Monitorovací zpráva mediálního projektu CDK Vratimov
za ZŠ Vratimov, Datyňská 690

koordinátor ZŠ Vratimov, Datyňská 690: Mgr. Michal Jenčo
třídy zapojené do projektu : 6.A (18 žáků), 6.B (16 žáků)

Projekt mediální výchovy CDK Vratimov probíhá v letošním školním roce 2010/2011 formou mediálních dnů, které se konají jednou měsíčně. Obě třídy docházejí na DDM Vratimov. Pro každou třídu jsou vyhrazeny dvě hodiny (6.B 8-10hod., 6.A 10:30-12:30hod.).

  • mediální dny jsou připraveny na velmi vysoké úrovni a mají tendenci kvalitativního růstu.
  • lektory bych se nebál označit za profesionály, kteří své práci nejen rozumí, ale hlavně jsou schopni předat své znalosti a zkušenosti velmi srozumitelnou formou dětem. Vždy a ochotně spolupracovali se školou i jejími zaměstnanci.
  • vybavení DDM Vratimov je na profesionální úrovni.
  • velmi kladně hodnotím snahu upozornit žáky na nebezpečí internetu (zejména sociálních sítí) a s ním související kyberšikany. Nicméně bych v tomto směru uvítal ještě větší a hlubší důraz na tuto problematiku. Na místě by byla systematičtější prevence a např. modelové situace či příklady.
  • i přesto, že je mediální výchova průřezovým tématem ŠVP, je celkem problém „napasovat“ výstupy mediálních dnů do běžné výuky. Tato skutečnost je pravidelně konzultována s lektory CDK. Domácí úkoly, které jsou dětem zadávány na jednotlivé mediální lekce, pomáhají udržovat děti v daném tématu a dávají lekcím punc běžného školního předmětu, což žáky „nutí“ přistupovat k němu zodpovědněji.
  • Mediafest, který se uskutečnil na konci kalendářního roku 2010, byl jakousi prezentací prací žáků a škol, které jsou zapojeny do mediální výchovy na CDK. Pozitivním přínosem byla možnost vzájemného porovnání prací žáků, což mohlo mít motivační charakter pro další činnost. Za negativní bych označil nutnost připravit vystoupení na mediafest během školní výuky. Je nutné na tomto místě znovu upozornit na skutečnost, že mediální výchova probíhá a má probíhat na pracovišti CDK. Výstupy z mediálních lekcí mohou, a mají, sloužit jako podpůrné ve výuce jiných povinných předmětů, které jsou na školách vyučovány. Vzhledem k velkému množství akcí, které žáci absolvují během školního roku, je téměř nemožné se ve výuce běžných předmětů  věnovat více přípravě nebo jiné práci související s mediálními lekcemi. V případě našich tříd se pravidelně věnuji mediální výchově a poznatkům získaných na mediálních lekcí v hodinách občanské výchovy, ale je třeba říci, že se tak děje na úkor probíraného učiva.
  • i přes některá negativa, která jsou uvedena výše, považuji celý projekt za velice kvalitní a pro žáky více než přínosný. Podle mého názoru narážíme na skutečnost potřeby vzdělávání mladých lidí v širokém spektru oborů, ale s tím související nedostatek času, který jako škola musíme věnovat jiným oborům. Dalším problémem je samozřejmě i neochota některých žáků dělat něco navíc ve svém volném čase.
  • dětem se mediální dny líbí a velmi se na ně těší. Do připravených činností se zapojují velmi aktivně.

Ve Vratimově 14.2.2011

Mgr. Michal Jenčo

 
Banner