Hlavní stránka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

ÚVOD

Za posledních padesát let se naše společnost změnila možná víc než za celé minulé tisíciletí. Plíživě a nenápadně nám do života pronikla dosud neznámá síla, která dokáže ovlivnit naše názory a změnit naše životní návyky. To silou jsou současná masová média, tedy především televize, rozhlas, noviny a také Internet. A my tu stojíme po kolena a někdy možná až po pás ve vodě a musíme se s danou situací nějak vyrovnat. Musíme se nějak naučit „plavat" v médiích dříve, než se v nich „utopíme". A musíme to naučit hlavně naše děti, aby věděly, že ne vše, co vidí v televizi, je vhodné k napodobování. Aby v proudu médií, kterému jsou denně vystaveny, dokázaly ve zdraví přežít. A my s nimi.
Lenka Kosková Třísková - časopis Videohobby 07/2003

Mediální výchova na DDM

O společnosti, v níž žijeme, se někdy říká, že je "mediálně saturovaná". Co to znamená? Znamená to, že veřejně dostupná média - noviny, časopisy, knihy, rozhlas, televize, kompaktní disky, internet, videonahrávky, billboardy u silnice - jsou neodmyslitelnou součástí našeho života, podílejí se na jeho každodenní organizaci, nabízejí nám informace pro orientaci v životě, stejně jako témata ke společenské konverzaci, předvádějí nám vzory oblékání a chování, baví nás, rozesmávají, děsí, vzrušují. Je-li role médií v našem životě tak významná a zásadní, pak je jistě dobré a užitečné o médiích co nejvíc vědět.
Tomu má náš projekt napomáhat. Chceme žáky vybavit základní úrovní mediální gramotnosti, naučit je přistupovat k jednotlivým tematickým okruhům tak, aby dostali příležitost:

Eva Bělohlavá

  • Získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti;
  • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace;
  • orientovat se v nabídce mediálních produktů;
  • získat kritický odstup od médií;
  • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času.

Mediální výchova na DDM

Aktualizováno (Neděle, 09 Leden 2011 18:10)

 
Banner
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
DSC07326.JPG
Banner